^

Информация

Клініко-діагностичний центр АМН України “Здоров’я літніх людей” створено на виконання Указу Президента України “Про програму “Здоров’я літніх людей” і відкрито 6 липня 1999 року. Постановою у 2001р. Президії Академії медичних наук України перейменований на Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України, а у 12.09.06р. Науково-діагностичний центр „Здоров’я літніх людей” АМН України перейменовано у Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України.

Директор Центру - доктор медичних наук, професор Дикан Ірина Миколаївна. Основний напрям наукової діяльності - розробка та впровадження у практику нових методів променевої діагностики. Є автором більш ніж 200 наукових праць, в тому числі 2 монографій, які охоплюють практично усі галузі клінічної радіології.

Заступник директора з наукової роботи – кандидат медичних наук Чувашова Ольга Юріївна. Є автором 63 наукових праць, в тому числі 2 монографій з нейрорадіології.

Гловний лікар – кандидат медичних наук Гордієнко Кирил Петрович. Є автором 30 наукових праць.

Заступник головного лікаря – Поліщук Олена Володимирівна.

Головний бухгалтер – Федорова Людмила Степанівна.

В Центрі працює близько 180 співробітників, серед них - 1 доктор медичних наук, професор, 8 кандидатів медичних наук.

В структурі Центру 2 наукові підрозділи: відділ комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, відділ ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Клініко-діагностична частина Центру складається з 5 відділень: рентгенодіагностичне відділення; мамографічний кабінет; відділення ультразвукової діагностики; відділ рентгено-комп’ютерної томографії; відділ магнітно-резонансної томографії. Також існує додаткове обладнання для обробки та зберігання інформації: локальна мережа SIENET Local Computer Net with 9 Magic View Workstations, Dicom 30 Electronic Archive, Barcode Station.

Щорічно установою проводиться більш ніж 52 тисячі досліджень. За вісім років існування Центру було прийнято 189011 пацієнтів з різних регіонів України та проведено 308581 діагностичних обстежень за допомогою найсучасніших методів променевої діагностики.

Основним науковим напрямом роботи Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України є: розробка та підвищення інформативності сучасних променевих методів діагностики.

До найбільш важливих досягнень Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України відносяться:

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку наукових досліджень в галузі діагностичної радіології у розвинених країнах світу. Визначення стратегії розвитку наукових досліджень з променевої діагностики в Україні.
Розробка, вдосконалення та впровадження до медичної практики сучасних методів променевої діагностики. Розробка та впровадження нових способів постпроцесінгової обробки медичних діагностичних зображень.
Розробка методів ранньої (доклінічної) діагностики функціональних змін і біохімічних розладів органів та систем із застосуванням функціональних УЗ- СКТ-, МРТ- досліджень та МР-спектроскопії. Наукове обгрунтування адекватності радіодіагностичних методик у вирішенні вищезазначеної проблеми.
Розробка науково-обгрунтованих програм радіологічного скринінгу та моніторингу перебігу захворювань людини.
Розробка науково-обгрунтованих стандартів комплексного застосування сучасних методів променевої діагностики з метою обрання найінформативніших методик та їх поєднань при вирішенні конкретних клінічних завдань з найменшими витратами часу, коштів та мінімальним променевим навантаженням.
Розробка навчальних програм підготовки кадрів для наукової та практичної діяльності в галузі променевої діагностики.
Вчена рада Центру складається з 14 осіб - академіка та член-кореспондента АМН України, докторів та кандидатів медичних наук, провідних наукових співробітників.

Співробітники відділів приймають участь у наукових програмах, що складають пріоритетні напрямки діяльності Академії Медичних Наук України, їх розробки впроваджено у клінічну практику багатьох установ Міністерства Охороні Здоров'я та Академії Медичних Наук України.

За час існування Центру співробітниками було підготовлено та опубліковано більше ніж 293 наукових праць у провідних вітчизняних та закордонних журналах і збірках.

Особливу увагу в роботі Центру також зосереджено на підготовці кадрів та підвищенні кваліфікації – фахівців з променевої діагностики. Лікарі та наукові співробітники центру постійно беруть активну участь у науково-практичних конференціях Асоціації Радіологів України, засіданнях Європейського конгресу радіологів у Відні (Австрія), товариства радіологів Північно-американських країн (RSNA) у Чикаго (США). Десять фахівців є членами Європейської асоціації радіологів, один – асоціації радіологів Північної Америки (RSNA).

За час діяльності Центру були захищені - 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій.

Директор центру – д.мед.н., професор Ірина Миколаївна Дикан

Email: rdcams@svitoline.com

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.